Mgr. Zuzana Freitas Lopesová

Zastupitelka MČ Praha 10, zastupitelka ZHMP

Zastupitelka MČ Praha 10, zastupitelka ZHMP

Zuzana Freitas Lopesová je členkou zastupitelského klubu Pirátů an Praze 10. Od začátku roku 2018 působí jako asistentka poslankyně Olgy Richterové. V rámci své práce se zaměřuje na oblast bydlení. Ve Sněmovně koordinuje Rezortní tým Práce a sociální věci. Od prosince roku 2020 je členkou předsednictva KS Praha.

Na MČ Praha 10 je členkou: Výboru sociálně zdravotního, Komise pro bytovou politiku, Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity, redakční rady radničního periodika.

Na Magistrátu hl. m. Prahy je externí členkou: Výboru pro bydlení, Komise pro družstevní bytovou výstavbu.