Program pro Prahu 10 - VOLBY 2022

Vážení spoluobčané, milí Pražané,

předkládáme Vám k posouzení Komunální program Pirátů pro městskou část Praha 10 pro letošní volby


Níže program gescích v bodech:


Školství

 • zajistíme dostatečné kapacity základních škol bez neúměrného navyšování počtu žáků ve třídách
 • podpoříme vznik základní školy s rozšířenou výukou jazyků a informatiky, například v budově nově zrekonstruované budovy Staré strašnické školy
 • chceme kvalitní a moderní vedení škol - ředitelé budou každých 6 let procházet výběrovým řízením
 • vnímáme zvyšující se psychickou zátěž, kterou si děti prochází v posledních letech - budeme iniciovat vznik nového pedagogicko-psychologického pracoviště na území naší městské části
 • zavedeme institut sdíleného učitele pro suplování za dlouhodobě chybějící pedagogy
 • zachováme otevření školních hřišť pro veřejnost

Sport a kultura

 • zachováme finanční podporu sportu, kultury a sociální oblasti, do níž naše MČ dává jedny z nejvyšších částek v rámci Prahy
 • zvýšíme transparentnost dotačních řízení zapojením zástupců veřejnosti do hodnotících komisí
 • přejeme si kvalitní a rozmanité kulturní zázemí pro každého obyvatele Prahy 10 podle jeho preferencí a zájmů
 • oživíme KD Barikádníků a zajistíme jeho smysluplné využití
 • zachováme tradici letního kina
 • rádi bychom na území parků Prahy 10 zorganizovali outdoor festival kresleného humoru

Územní rozvoj

 • nevyužívané městské pozemky nabídneme zahrádkářům
 • budeme developery důsledně zapojovat do financování škol, školek a úpravy veřejného prostoru
 • podpoříme projekty družstevního bydlení ve spolupráci s pražským magistrátem
 • budeme smysluplně propojovat zelené koridory v naší městské části, například revitalizaci Botiče a Drážní promenádu

Životní prostředí

 • podpoříme vznik re-use centra
 • zařídíme veřejná griloviště v parcích MČ, například Solidarita, Malešický park, Malinová
 • zachováme program Adoptuj strom - chceme Prahu zelenou
 • rozšíříme mozaikovou seč v péči o louky městské části
 • navýšíme městský mobiliář - lavičky musí přibývat, ne mizet
 • instalujeme další pítka a mlžítka, aby naši obyvatelé lépe zvládli letní vedra
 • zavedeme další komunitní zahrady
 • budeme pokračovat v podpoře zavedených farmářských trhů na Kubánském náměstí

Doprava

 • budeme pokračovat v řešení Dopravy v klidu, zejména na sídlištích (parkovací domy), Zahradní Město a Malešice - využití stávajících ploch v majetku městské části
 • zajistíme cyklostojany u všech veřejných budov, vyhrazená parkoviště místa pro sdílené elektrokoloběžky a elektrokola a veřejné nabíjecí stojany
 • zlepšíme zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce, u škol a u zastávek MHD (přisvětlení, zvýraznění, přibrždění)

Majetek

 • místo Vlasty nová moderní radnice
 • budeme rozšiřovat nabídku dostupného bydlení zejména pro podporovaná povolání, mladé začínající rodiny, absolventy nebo ohrožené seniory
 • nabídneme prostory vnitrobloků k odkupu pro přilehlá společenství vlastníků nebo bytová družstva
 • zřídíme novou základní školu v Kodaňské ulici
 • dokončíme rekonstrukce volných bytů a zahájíme novou bytovou výstavbu
 • snížíme dluh na technickém stavu budov ve správě MČ

Sociální oblast

 • rozšíříme kapacity odlehčovacích služeb a umožníme využití moderních technologií v našich pobytových zařízeních
 • zachováme víceletou finanční podporu v sociální oblasti v zájmu udržení kvalitních sociálních služeb a možnosti reagovat na poptávku po jejich využívání
 • budeme dále budovat systém podpory sociálního bydlení dle aktuálních potřeb
 • nabídneme seznamovací víkendy na Horském hotelu nejen pro seniory, zachováme akce typu kurzy první pomoci nebo veletrh sociálních služeb
 • rozšíříme nabídku vzdělávacích kurzů pro seniory a další zájemce, například obrana proti dezinformacím, finanční a informační gramotnost

Efektivní provoz městské části

 • pohlídáme odpovědné hospodaření s rozpočtem městské části
 • budeme pokračovat v úsporách a racionalizaci hospodaření s energiemi a vodou
 • budeme pokračovat v digitalizaci úřadu
 • dohlédneme na zachování a další zlepšování otevřenosti úřadu, transparentnosti veřejných zakázek a vstřícnosti k občanům