PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

poslankyně Parlamentu ČR

poslankyně Parlamentu ČR

Olga Richterová (* 21. ledna 1985) je poslankyně Pirátů za Prahu a 1. místopředsedkyně. Rovněž působí jako předsedkyně místního sdružení Praha 10 a členka Republikového výboru. Olga pochází z vesnice jménem Choltice a od roku 2002 žije v Praze. Vystudovala překladatelství a tlumočnictví (AJ-NJ) na Karlově univerzitě v Praze, kde získala titul PhDr. V průběhu studia pobývala v Německu a Anglii, domluví se též rusky a italsky.

V současnosti pokračuje doktorským studiem korpusové lingvistiky na FF UK, kde i pracovala. V letech 2011–2016 vedla několik jedno- i dvousemestrálních kurzů (Němčina a korpusy, Základy české frazeologie a idiomatiky). Aktuálně je na mateřské dovolené a chystá se obhájit dizertaci. Je opoziční zastupitelkou na Praze 10 za koalici Vlasta, občany informuje prostřednictvím Vlastních novin, které s kolegy vydávají každého půl roku.