Ing. Ivan Mikoláš

Úvolněný předseda Výboru pro strategické invstice a veřejné zakázky


Moje články

Navrhni úpravu