Ing. Jana Komrsková

zastupitelka MČ Praha 10, zastupitelka ZHMP

zastupitelka MČ Praha 10, zastupitelka ZHMP

Jana Komrsková je členkou zastupitelského klubu Pirátů v ZHMP, členkou finančního výboru ZHMP a výboru ZHMP pro zdravotnictví, sport a volný čas.

Kandidovala za Piráty jako lídr na radnici městské části Praha 10. Byla zvolena do zastupitelstva své městské části a v rámci povolebního vyjednávání se stala místostarostkou Prahy 10. V říjnu 2019 po rezignaci Pavla Hájka na mandát se stala jako náhradnice neuvolněnou zastupitelkou hlavního města Prahy.