Ing. Jana Komrsková

náměstkyně pro ŽP na HMP, zzastupitelka MČ Praha 10, zastupitelka ZHMP

náměstkyně pro ŽP na HMP, zastupitelka MČ Praha 10, zastupitelka ZHMP

Jana Komrsková je členkou zastupitelského klubu Pirátů v ZHMP, členkou finančního výboru ZHMP a výboru ZHMP pro zdravotnictví, sport a volný čas.

Kandidovala za Piráty jako lídr na radnici městské části Praha 10. Byla zvolena do zastupitelstva své městské části a v rámci povolebního vyjednávání se stala místostarostkou Prahy 10. V říjnu 2019 po rezignaci Pavla Hájka na mandát se stala jako náhradnice neuvolněnou zastupitelkou hlavního města Prahy.