Horský hotel v nové sezóně

Horský hotel v nové sezóně

Na školách aktuálně rezonuje téma škol v přírodě a zimních lyžařských kurzů. Během posledního půl roku jsme na Horském hotelu v Janských lázních přijali řadu opatření, která umožňují nejen zcela bezpečné pobyty našich dětí za stávajících epidemiologických podmínek, ale i výrazně vyšší komfort celého zařízení. Na základě konzultací s hygienou je vstup do budovy trvale monitorován infrakamerou. Je zde použita shodná technologie, jako u vstupu do ÚMČ P10 během epidemiologických opatření letos na jaře. Pro podzimní pobyty jsou školám k dispozici i prostory přilehlé vily. To umožňuje zřídit až pět zcela oddělených zón se samostatnými vchody.

Tímto způsobem lze v případě nutnosti minimalizovat vzájemný kontakt žáků. Celý hotel je rovněž pravidelně dezinfikován virucidními prostředky a germicidní lampou.

Během letní přestávky provozovatel upravil i zázemí personálu tak, aby se oddělila místa, kde se personál stravuje, od prostor, pro děti. Tím došlo ke zvětšení kapacity jídelního prostoru a oddělení dříve propojených prostorů pro stravování. Byly přidány 2 nové koupelny a 2 samostatná sociální zařízení. Nejedná se však o nemocnici, ale především o místo k rekreaci našich žáků. Nezapomnělo se tedy ani na doplnění stávajícího sportovního vybavení. Mnozí z vás jistě četli Boccacciův Decameron. Jeho hrdinové v době vypuknutí morové epidemie opouštějí Florencii a míří na své sídlo daleko od města. S ohledem na vývoj situace lze náš Horský hotel považovat za obdobně bezpečnou oázu. Rozhodnutí, zda tuto možnost svým žákům dopřejí, je na ředitelích a ředitelkách našich škol ale především na rodičích.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu